Netzwerk Blühende Landschaft
Netzwerk Blühende Landschaft

Netzwerk Blühende Landschaft in Holland

In Holland entsteht ein Netwerk Bloeiend Landschap. Albert Muller ist Ansprechpartner vor Ort. Wer sich dafür interessiert oder blühende Initiativen bekannt geben möchte, kann mit ihm Kontakt aufnehmen. Eine Homepage befindet sich im Aufbau.

Ansprechpartner vor Ort:
Albert Muller, NL- Nybroek,

Netwerk Bloeiend Landschap

Bloeiend landschap?

Blühende Feldblumen - wertvolle Insektennahrung Foto: A. Muller
Bijen, hommels, vlinders en aanverwanten zijn onvervangbaar. Als bloembestuivers zorgen zij voor de diversiteit van planten en dieren. Maar waar vinden deze insecten tegenwoordig nog hun voedsel? Op velden en weilanden, in de openbare ruimte en in tuinen zijn steeds minder bloemen te vinden.
Wij brengen daar verandering in. Help mee!

Ons cultuurlandschap zal weer bloeien – ook voor ons mensen!


Het Netwerk Bloeiend Landschap stelt zich de volgende taken:

  • Een overzicht maken van bestaande concepten om opnieuw in de bestaansvoorwaarden te voorzien van honingbijen, wilde bijen en alle andere nectar en stuifmeel zoekende insecten
  • In samenwerking met landbouwers, natuurbeschermers, adviseurs, consumenten, tuinders, imkers, wetenschappers en landschapsarchitecten nieuwe, insectvriendelijke beheersconcepten ontwikkelen
  • Modelprojecten initiëren en subsidies daarvoor aanvragen
  • De dialoog met alle betrokken belangengroepen zoeken om een brede omzetting van geschikte concepten mogelijk te maken
  • Met politieke partijen en landbouwinstanties in gesprek gaan om de toekenning van landbouwsubsidies overeenkomstig te sturen
  • Het grote publiek sensibiliseren
  • Vorm geven aan een bloeiend landschap waarin mensen en dieren zich weer lekker kunnen voelen

Initiatiefnemer in Nederland: BDimkers

Het “Netwerk Bloeiend Landschap” is een van de initiatieven van de BDimker-beweging ten behoeve van bijen, mensen en natuur. Deze informele vereniging ontwikkelt vanuit tientallen jaren ervaring met het BDimkeren concepten voor imkeren uitgaande van de honingbijen zelf. In onderzoeksprojecten, publicaties en landelijke bijeenkomsten stellen de imkers zich actuele vragen omtrent het begeleiden van de honingbijen. Bovendien zorgen zij voor een politiek-maatschappelijk debat over de toekomst van het bijenhouden en duurzaam handelen. BDimkers zijn een voorstander van het samenwerken met de Nederlandse imkerverenigingen en wetenschappelijke instituten ten behoeve van de honingbijen. De imkerbeweging heeft verschillende projecten voor de bijen (mede) geïnitieerd en vorm gegeven, zoals imkercursussen waarbij uitgegaan wordt van de honingbijen zelf, en de introductie in Nederland van chemievrij geteelde bloembollen door SKAL-gecertificeerde bloembollentelers.

Wij vragen u dit netwerk te steunen! Dan kunnen we nog veel meer voor bijen, mens en natuur in beweging brengen.

[Informatie over geld schenken]

Albert Muller an einer Bienenbeute  Foto: A. Muller

Contactpersoon:
Albert Muller, NL- Nybroek,


Mellifera e.V.